KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Katedra medzinárodných vzťahov

Doc. Ing. Dušan Masár, PhD.

Doc. Ing. Dušan Masár, PhD.

Prodekan

Docent

vedúci katedry, prodekan pre štúdium, rozvoj a akreditáciu

031 773 28 84

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

Doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD.

Doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD.

Dekan

Vedúci katedry

Docent

031 773 28 82

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

Doc. Ing. Ján Králik, CSc.

Doc. Ing. Ján Králik, CSc.

Docent

031 773 28 89

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Interný auditor fakulty

Konzultačné hodiny

Doc. PhDr. Natália Kováčová PhD.

Doc. PhDr. Natália Kováčová PhD.

Prodekan

Odborný asistent

prodekanka pre medzinárodné vzťahy, vedu a výskum

031 773 28 84

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Manažér kvality fakulty

Konzultačné hodiny

Prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Profesor

031 773 28 87

Externý člen Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

Prof. Mykola Mychajlovyč Palinchak

Prof. Mykola Mychajlovyč Palinchak

Vysokoškolský učiteľ

Profesor

garant študijného programu MV

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.

Doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.

Docent

Konzultačné hodiny

Doc. Jaroslav Ušiak, PhD.

Doc. Jaroslav Ušiak, PhD.

Docent

048 446 16 14

Konzultačné hodiny