KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

O NásMilé študentky a milí študenti, členovia akademickej obce.

Slovensko prijatím demokratického politického systému, vstupom na medzinárodnú scénu ako samostatný subjekt a krajina, ktorá sa stala súčasťou Európskej únie, potrebuje vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre prácu v orgánoch štátnej správy, verejnej správy a samosprávy. Fakulta verejne politiky a verejnej správy ponúka získať vysokoškolské vzdelanie prvého a druhého stupňa v dennej aj externej forme štúdia na Vysokej škole Danubius.

Absolventi študijného odboru „Verejná politika a verejná správa“ nadobudnú vedomosti a zručnosti pre realizáciu štátnej a regionálnej politiky a správy vecí verejných, ako aj implementovať zákony a rozhodnutia do života občanov. Absolventi sa podieľajú na príprave koncepcií vo verejnej politike a verejnej správe pre regionálne, ale aj celoštátne potreby v sociálno-ekonomickom a politicko-spoločenskom význame.

Študenti, želám Vám veľa úspechov vo Vašom štúdiu, ale aj radosť z nadobudnutých vedomostí a z vlastnej tvorivej sebarealizácie.

Doc. PhDr. Peter Ondria, PhD.,dekan FVPaVS