KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Bodová klasifikácia

Bodová klasifikácia: Stupeň: Definícia: Numerická hodnota:
100 – 94 A Výborne - vynikajúce výsledky s minimálnymi chybami 1
93 – 87 B Veľmi dobre - nadpriemerný štandard s určitými chybami 1,5
86 – 80 C Dobre - všeobecná práca      
s množstvom chýb
2
79 – 73 D Uspokojivo - prijateľná úroveň, ale so značnými nedostatkami 2,5
72 – 65 E Dostatočne - výsledky spĺňajú minimálne kritériá 3
64 a menej FX Nedostatočne - vyžaduje sa množstvo ďalšej práce 4