KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Harmonogram akademického roka

Zimný semester                                                    9.10.2020 – 11.02.2021
Výučba                                                                
9.10.2020 –  11.12.2021
Skúšobné obdobie                                             
12.12.2020 –  11.02.2021 
Letný semester                                                      
12.02.2021 – 31.08.2021 
Výučba                                                                       12.02.2021 – 14.05.2021
Skúšobné obdobie                                                    15.5. 2021 – 30.6.2021
Hlavné prázdniny                                                     01.07.2021 –  25.08.2021 

 

ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 
                                                                                                                                             
Bakalárska  štátna skúška:
1.termín - 20.5.2021
2.termín - 10.6.2021
3.termín - 27.8.2021
 
Magisterská  štátna skúška:
1.termín - 21.5.2021
2.termín - 11.6.2021
3.termín – 27.8.2021