KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Dekanát

Dekanát

Doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD.

Doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD.

Dekan

Docent

031 773 28 82

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

Doc. PhDr. Natália Kováčová PhD.

Doc. PhDr. Natália Kováčová PhD.

Prodekan

Odborný asistent

prodekanka pre medzinárodné vzťahy, vedu a výskum

031 773 28 84

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Manažér kvality fakulty

Konzultačné hodiny

Doc. Ing. Dušan Masár, PhD.

Doc. Ing. Dušan Masár, PhD.

Prodekan

Docent

vedúci katedry, prodekan pre štúdium, rozvoj a akreditáciu

031 773 28 84

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

Sekretariát a Študijné oddelenie

Alžbeta Bondorová

Alžbeta Bondorová

Sekretárka, študijný referent

Nepedagogický zamestnanec

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy

0908 968 261

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty