KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Personálne zabezpečenie študijného programu

Verejná politika a verejná správa Bc.,Mgr. :
Prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.
Doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD.
Doc. Ing. Dušan Masár, PhD.
Doc. Ing. Ján Králik, CSc.
Doc. PhDr. Natália Kováčová, PhD.
Doc. PhDr.Tomáš Koziak,PhD.
PhDr. Zuzana Kulašiková, PhD.
 
vysokoškolskí učitelia z externého prostredia participujúci na výučbe predmetov študijného plánu:
Prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
Prof. PhDr. Peter Čajka, PhD.
Doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.,EMBA
Mgr. Dávid Kollár, PhD.

Prílohy :