KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Edičná rada

Predseda Edičnej rady:
Prof. PhDr. Monika Čambálíková, CSc.
Členovia:
Doc. PhDr. Natália Kováčová, PhD.
Doc. Ing. Dušan Masár, PhD.
Referent Edičnej rady
Alžbeta Bondorová