KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Akademický senát

PhDr. Zuzana Kulašiková, PhD.

PhDr. Zuzana Kulašiková, PhD.

Odborný asistent

031 773 28 85

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Podpredseda akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Doc. Ing. Ján Králik, CSc.

Doc. Ing. Ján Králik, CSc.

Docent

031 773 28 89

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Interný auditor fakulty

Konzultačné hodiny

Alžbeta Bondorová

Alžbeta Bondorová

Sekretárka, študijný referent

Nepedagogický zamestnanec

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy

031 773 28 83

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Študentská časť:

Lívia Kubičinová
Naďa Pálenčárová
Simona Bugyinská
Jarmila Ferančíková