KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Akademický senát

prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

Profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda akademického senátu fakulty

Predseda disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

PhDr. Zuzana Kulašiková, PhD.

PhDr. Zuzana Kulašiková, PhD.

Odborný asistent

kariérny poradca

Tajomník akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Podpredseda akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

Mgr. Michal Jankovič

Mgr. Michal Jankovič

Nepedagogický zamestnanec

ISIC / ITIC karty / reprografické stredisko / edičná činnosť

031 773 28 37

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Beata Podolská

Beata Podolská

Nepedagogický zamestnanec

Sekretariát rektora a prorektora VŠD

031 773 28 31

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

doc. Ing. Ján Králik, CSc.

doc. Ing. Ján Králik, CSc.

Docent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Interný auditor fakulty

Konzultačné hodiny

Alžbeta Bondorová

Alžbeta Bondorová

Sekretárka, študijný referent

Nepedagogický zamestnanec

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy

0908 968 261

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Správca dokumentácie fakulty

Študentská časť:

Dubovská Natália
Kozicová Andrea
Némethová Laura
Sojáková-Mikulicsová Timea
Víghová Katarína