KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Personálne zabezpečenie

Hlavný (garant) a spoluzodpovední  vysokoškolskí učitelia za študijný program Verejná politika a verejná správa (PhD.)
Prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc., garant (100% úväzok)
Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. (FSS VŠD)
Doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD. (100% úväzok)
Doc. Ing. Dušan Masár, PhD. (100% úväzok)
Doc. Ing. Ján Králik, CSc. (100% úväzok)
Doc. PhDr. Natália Kováčová, PhD. (100% úväzok)
 
vysokoškolskí učitelia z externého prostredia participujúci na výučbe predmetov študijného plánu:
Prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
Prof. PhDr. Peter Čajka, PhD.
Doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.,EMBA