KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Info o možnostiach

Možnosti štúdia v akademickom roku 2022/2023

I. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM)
Vysoká škola: Vysoká škola Danubius
Fakulta: Fakulta verejnej politiky a verejnej správy
Študijný odbor: Politické vedy
Študijný program: Verejná politika a verejná správa
Stupeň štúdia: I. stupeň vysokoškolského štúdia
Forma štúdia: denná, externá
Dĺžka štúdia: I. stupeň vysokoškolského štúdia, 3 roky denná forma, 4 roky externá forma
Akademický titul: „bakalár“ – „ Bc.“

II. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM)
Vysoká škola: Vysoká škola Danubius
Fakulta: Fakulta verejnej politiky a verejnej správy
Študijný odbor: Politické vedy
Študijný program: Verejná politika a verejná správa
Stupeň štúdia: II. stupeň vysokoškolského štúdia
Forma štúdia: denná
Dĺžka štúdia: 2 roky
Akademický titul: „magister“ – „ Mgr.“

III. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM)
Vysoká škola: Vysoká škola Danubius
Fakulta: Fakulta verejnej politiky a verejnej správy
Študijný odbor: Politické vedy
Študijný program: Verejná politika a verejná správa
Stupeň štúdia: III. stupeň vysokoškolského štúdia
Forma štúdia: denná, externá
Dĺžka štúdia: 3 roky denná forma, 4 roky externá forma
Akademický titul: „philosophiae doctor“ – „ PhD.“