KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Vedecká rada

Doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD.

Doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD.

Dekan

Docent

031 773 28 82

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

Prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

Prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

Profesor

031 773 28 85

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda akademického senátu fakulty

Predseda disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

Doc. Ing. Dušan Masár, PhD.

Doc. Ing. Dušan Masár, PhD.

Prodekan

Docent

vedúci katedry, prodekan pre štúdium, rozvoj a akreditáciu

031 773 28 84

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

Doc. Ing. Ján Králik, CSc.

Doc. Ing. Ján Králik, CSc.

Docent

031 773 28 89

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Interný auditor fakulty

Konzultačné hodiny

Doc. PhDr. Natália Kováčová PhD.

Doc. PhDr. Natália Kováčová PhD.

Prodekan

Odborný asistent

prodekanka pre medzinárodné vzťahy, vedu a výskum

031 773 28 84

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Manažér kvality fakulty

Konzultačné hodiny

PhDr. Zuzana Kulašiková, PhD.

PhDr. Zuzana Kulašiková, PhD.

Odborný asistent

031 773 28 85

Tajomník akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Podpredseda akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Doc. Ing. Josef  Abrhám, PhD.

Doc. Ing. Josef Abrhám, PhD.

FMV VŠE Praha

Externý člen Vedeckej rady fakulty

Doc.  PhDr. Ján Liďák, CSc

Doc. PhDr. Ján Liďák, CSc

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

Externý člen Vedeckej rady fakulty

Prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Profesor

031 773 28 87

Externý člen Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny