KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Aktualita
8. október 2015

Celoškolská študentská súťaž o najlepšiu esej

Vážení študenti,

nepremeškajte príležitosť zúčastniť sa celoškolskej súťaže Vysokej školy Danubius o najlepšiu študentskú esej na tému :

„MIGRÁCIA OBJEKTÍVNE OVPLYVNÍ NAŠU BUDÚCNOSŤ, MY MUSÍME OVPLYVŇOVAŤ MIGRÁCIU“

1. miesto 300 eur
2. miesto 200 eur
3. miesto 100 eur

Vaše práce bude hodnotiť odborná komisia v zložení:

Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc. (predseda komisie)
Prof. PhDr. Monika Čambaliková, PhD.
Prof. ThDr. V.M. Inocent Szaniszló, PhD.
Prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.
Doc. PhDr. Peter Ondria, PhD.

PROPOZÍCIE

Kde sa prihlásiť?

Študent podá vyplnenú prihlášku pani  Zelmanovej, kontakt: t. č. 031 773 28 71  mail: eva.zelmanova@vsdanubius.sk,
úradné hodiny od 8,00 hod. – 15,00 hod. – prízemie č. dverí S-003

Termín prihlásenia do súťaže:
Do súťaže sa možno prihlásiť od 12.10.2015 – 16.10.2015.

Termín odovzdania eseje:
1.12.2015 do 15,00 hod. – prízemie číslo dverí S-003
1 ks hrebeňová väzba

Oficiálne vyhlásenie výhercov súťaže a odovzdanie cien:
7.12.2015 o 10,00 hod. v zasadacej miestnosti Vysokej školy Danubius.

Ceny odovzdá predseda Správnej rady VŠD doc. Ing. Džalal Gasymov, CSc. a  rektor VŠD prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc.

Formálna úprava eseje:

Esej je  kritické posúdenie problematiky z pohľadu viacerých autorov doplnené o  vlastné zhodnotenie  problematiky. Každá esej musí obsahovať minimálne päť - osem  rôznych bibliografických odkazov na odbornú literatúru (primárne zdroje nesmú byť staršie ako rok vydania 2010, okrem právnych predpisov).

 • Rozsah eseje: 20 strán čistého textu (od úvodu po záver).
 • Počet znakov na jednej strane 1800 (60 znakov jeden riadok x 30 riadkov).
 • Písmo: TNR
 • Riadkovanie: 1,5
 • Titulný list
 • Abstrakt:  10 riadkov
 • Kľúčové slová
 • Úvod
 • Jadro práce
 • Záver
 • Zoznam bibliografických odkazov
 • Citovanie: harvardský štýl (technika prvého údaja a dátumu: autor  + rok vydania + názov ...).
 • Väzba: hrebeňová

Informácie: 0902 898 868  P. Šebestová

Prílohy :