KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Aktualita
24. júl 2019

Štipendiá a granty 2020/2021

 

Publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín: https://www.saia.sk/_user/documents/bulletin/bulletin2019/S_a_G_2019_web.pdf