KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Aktualita
7. august 2019

Termíny zápisov - školský rok 2019/20

Odbor - Verejná politika a verejná správa

Bakalárske denné  aj externé štúdium
1. ročník - 17. septembra 2019 o 8.00 hod.
2. ročník - 17. septembra 2019 o 9.00 hod.
3. ročník - 17. septembra 2019 o 10.00 hod.

Magisterské  denné aj externé štúdium
1. ročník - 17. septembra 2019 o 11.30 hod
2. ročník - 17. septembra 2019 o 13.00 hod.

Odbor -  Medzinárodné vzťahy

Bakalárske denné  aj externé štúdium
1.ročník - 18.septembra 2019 o 9.00 hod.
3.ročník - 18.septembra 2019 o 10.00 hod.

Magisterské denné aj externé štúdium
1.ročník - 18.septembra 2019 o 10.30 hod.
2.ročník - 18.septembra 2019 o 12.00 hod.


Podmienky zápisu

Všeobecné pokyny

  • študent musí mať zaplatené školné ku dňu zápisu a musí sa vedieť preukázať dokladom o zaplatení
  • pokiaľ študent nebude mať zaplatené školné, zápis nie je možný
  • ak sa študent nevie dostaviť na zápis osobne, môže zápisom  poveriť inú osobu
  • ak študent nepríde na riadny zápis bez ospravedlnenia, musí zaplatiť poplatok za náhradný termín zápisu 30,-Eur