KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Aktualita
27. november 2019

Doktorandské štúdium na FVPaVS

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy Vám ponúka možnosť 3.stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Verejná politika a verejná správa v dennej a externej forme. Viac informácií Vám poskytneme na študijnom oddelení fakulty.

Dátum podávania prihlášok: do 15.12.2019