KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Aktualita
19. marec 2020

Oznam pre študentov III. ročníka Bc. a II. ročníka Mgr.-kvalifikačné práce a obhajoby

Termín odovzdávania záverečných kvalifikačných prác ostáva nezmenený. V ojedinelých prípadoch na základe žiadosti z vážnych dôvodov môže byť termín posunutý. Žiadame študentov, aby do požadovaného termínu vložili svoje kvalifikačné práce do systému Ais. V prípade nejasností s elektronickým nahrávaním prác na kontrolu originality kontaktujte p. Bondorovú. Povinnosť odovzdať práce v tlačenej verzii sa odkladá na neskôr a termín bude študentom oznámený. V prípade, ak sa rozhodnete zaslať Vaše kvalifikačné práce poštou, budú prevzaté na sekretariáte fakulty.  Obhajoba záverečných prác, termín a  spôsob realizovania obhajob bude vzhľadom na vzniknutú situáciu oznámený neskôr.