KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Aktualita
30. marec 2020

Oznam pre študentov

Prosíme študentov jednotlivých ročníkov ( zástupcov skupín), aby kontaktovali vyučujúcich vo veci študijných materiálov a podmienok skúšok. V prípade akýchkoľvek nejasností a problémov kontaktujte prodekana pre štúdium Doc. Masára.