KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Aktualita
2. september 2020

Termíny zápisov - školský rok 2020/21

Odbor - Verejná politika a verejná správa

Bakalárske denné aj externé štúdium

1. ročník - 24. septembra 2020 o 8.00 hod.
2. ročník - 24. septembra 2020 o 9.30 hod.
3. ročník - 24. septembra 2020 o 10.30 hod.

Magisterské denné aj externé štúdium

1. ročník - 25. septembra 2020 o 8.30 hod.
2. ročník - 25. septembra 2020 o 10.00 hod.

Odbor -  Medzinárodné vzťahy

Magisterské denné aj externé štúdium

1.ročník - 25.septembra 2020 o 13.00 hod.
2.ročník - 25.septembra 2020 o 13.30 hod.

 

Podmienky zápisu

  1. Všeobecné pokyny
  • študent musí mať zaplatené školné ku dňu zápisu a musí sa vedieť preukázať dokladom o zaplatení
  • pokiaľ študent nebude mať zaplatené školné, zápis nie je možný
  • ak sa študent nevie dostaviť na zápis osobne, môže zápisom  poveriť inú osobu
  •  ak študent nepríde na riadny zápis bez ospravedlnenia, musí zaplatiť poplatok za náhradný termín zápisu 30,-Eur