KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Aktualita
30. august 2021

Termíny zápisov - školský rok 2021/22

Odbor - Verejná politika a verejná správa

Bakalárske denné  aj externé štúdium
1. ročník - 24. septembra 2021 o 8.30 hod.
2. ročník - 24. septembra 2021 o 10.00 hod.
3. ročník - 24. septembra 2021 o 10.30 hod.

Magisterské  denné aj externé štúdium
1. ročník - 23. septembra 2021 o 8.30 hod.
2. ročník - 23. septembra 2021 o 10.00 hod.

Strážnica - Veřejnosprávní vzdělávací institut o.p.s., nám Svobody 494

Bakalárske denné aj externé štúdium
1. ročník - 29. septembra 2021 o  9.00 hod.
2. ročník - 29. septembra 2021 o 11.00 hod.
3. ročník - 29. septembra 2021 o 13.00 hod.

Magisterské denné aj externé štúdium
1. ročník - 29. septembra 2021 o 14.30 hod.
2. ročník - 29. septembra 2021 o 16.30 hod.
 

 


Podmienky zápisu - Všeobecné pokyny

  • študent musí mať zaplatené školné ku dňu zápisu a musí sa vedieť preukázať dokladom o zaplatení
  • pokiaľ študent nebude mať zaplatené školné, zápis nie je možný
  • ak sa študent nevie dostaviť na zápis osobne, môže zápisom  poveriť inú osobu
  • ak študent nepríde na riadny zápis bez ospravedlnenia, musí zaplatiť poplatok za náhradný termín zápisu 30,-Eur