KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Aktualita
24. apríl 2022

Správa volebnej komisie AS

Správa volebnej komisie - zverejnenie súhlasných návrhov

Na základe súhlasu navrhnutých na kandidovanie do Akademického senátu VŠ Danubius volebná komisia zostavila volebnú listinu pre voľby do AS VŠ Danubius Sládkovičovo:

FAKULTA PRÁVA JANKA JESENSKÉHO

Zamestnanecká časť akademického senátu:

doc. JUDr. Podhorec Ivan, PhD.

JUDr. Poláček Tureková Zlatica, PhD.

Ing. Jurinová Eva

Študentská časť akademického senátu:

Boris Kapusta

PhDr. Jana Šipoš

FAKULTA VEREJNEJ POLITIKY A VEREJNEJ SPRÁVY

Zamestnanecká časť akademického senátu:

prof. PhDr. Čambáliková Monika, PhD.

doc. Ing. Králik Ján, CSc.

PhDr. Kulašíková Zuzana, PhD.

Študentská časť akademického senátu:

Bc. Karin Pistovičová

Timea Sojáková

FAKULTA SOCIÁLNYCH ŠTÚDIÍ

Zamestnanecká časť akademického senátu:

doc. PhDr. Kozoň Antonín, PhD.

doc. PhDr. Mareková Hermína, PhD.

Ing. Pacovská Eva

Študentská časť akademického senátu:

Martin Gablovský

Bc. Andrea Vassová

PhDr. Zuzana Kulašiková, PhD., predsedníčka volebnej komisie

Prílohy :