KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Aktualita
5. máj 2022

Správa volebnej komisie - zverejnenie výsledku volieb do AS VŠD

Volebná komisia na základe sčítania hlasovacích lístkov vyhlasuje, že právoplatne boli zvolení do Akademického senátu VŠ Danubius v Sládkovičove za je člena/ku za akademickú obec a zamestnaneckú časť senátu:

FAKULTA PRÁVA JANKA JESENSKÉHO
doc. JUDr. Podhorec Ivan, PhD.
JUDr. Poláček Tureková Zlatica, PhD.

FAKULTA VEREJNEJ POLITIKY A VEREJNEJ SPRÁVY
prof. PhDr.  Čambáliková Monika, PhD.
doc. Ing. Králik Ján, CSc.
PhDr. Kulašíková Zuzana, PhD.

FAKULTA SOCIÁLNYCH ŠTÚDIÍ
doc. PhDr. Kozoň Antonín, PhD.
doc. PhDr. Mareková Hermína, PhD.

ZAMESTNANECKÁ ČASŤ SENÁTU
Ing. Jurinová Eva
Ing. Pacovská Eva

Volebná komisia na základe sčítania hlasovacích lístkov vyhlasuje, že právoplatne boli zvolení do Akademického senátu VŠ Danubius v Sládkovičove za je člena/ku za študentskú časť akademickej obce senátu:

FAKULTA PRÁVA JANKA JESENSKÉHO
Boris Kapusta
PhDr. Jana Šipoš

FAKULTA VEREJNEJ POLITIKY A VEREJNEJ SPRÁVY
Bc. Karin Pistovičová
Timea Sojáková

FAKULTA SOCIÁLNYCH ŠTÚDIÍ
Martin Gablovský
Bc. Andrea Vassová

PhDr. Zuzana Kulašiková, PhD., predsedníčka volebnej komisie
Katarína Vighová, členka za študentskú časť akademickej obce