KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Aktualita
30. august 2022

Termín zápisov na akademický rok 2022/2023

Odbor - Verejná politika a verejná správa

Bakalárske denné aj externé štúdium

1. ročník - 22. septembra 2022 o 8.30 hod.
2. ročník - 22. septembra 2022 o 10.00 hod.
3. ročník - 22. septembra 2022 o 10.30 hod.

Magisterské denné aj externé štúdium

1. ročník - 23. septembra 2022 o 8.30 hod.
2. ročník - 23. septembra 2022 o 10.00 hod.

Strážnica - Veřejnosprávní vzdělávací institut o.p.s., nám Svobody 494

Bakalárske denné aj externé štúdium

1. ročník - 30.9.2022 o 11.00 hod.
2 .ročník - 30.9.2022 o 12.00 hod.
3. ročník - 30.9.2022 o 13.00 hod.

Magisterské denné aj externé štúdium

1.ročník - 30.9.2022 o 14.00 hod.
2.ročník - 30.9.2022 o 15.00 hod.

 

Podmienky zápisu :

Všeobecné pokyny

  • študent musí mať zaplatené školné ku dňu zápisu a musí sa vedieť preukázať dokladom o zaplatení
  • pokiaľ študent nebude mať zaplatené školné, zápis nie je možný
  • ak sa študent nevie dostaviť na zápis osobne, môže zápisom  poveriť inú osobu alebo sa dostaviť na štud. odd. fakulty v inom termíne, po predchádzajúcom tel. alebo mailovom dohovore, najneskôr do 10 dní odo dňa riadneho termínu zápisu.