KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Alžbeta Bondorová

Alžbeta Bondorová


Nepedagogický zamestnanec

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy


Sekretárka, študijný referent


0908 968 261

031 773 28 81


Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Správca dokumentácie fakulty