KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Katedra verejnej politiky a verejnej ekonomiky

doc. Ing. Dušan Masár, PhD.

doc. Ing. Dušan Masár, PhD.

Prodekan

Vedúci katedry

Docent

prodekan pre štúdium a rozvoj, poradca študijného programu

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD.

doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD.

Dekan

Vysokoškolský učiteľ

Docent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Profesor

Externý člen Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.

doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Docent

Mgr. Dávid  Kollár, PhD.

Mgr. Dávid Kollár, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Odborný asistent