KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD.

doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD.


Dekan

Docent


Katedra verejnej politiky a verejnej ekonomiky

Vysokoškolský učiteľ


kancelária V115


Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty


Konzultačné hodiny

pondelok od 10.00 hod. – do 12.00 hod. / štvrtok od 12.00 hod. – do 14.00 hod / (+ po individuálnej dohode)


Vedecko-pedagogická charakteristika

Vyštudoval politológiu (2003) a právo (2008) na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Úspešne ukončil doktorandské štúdium v odbore teória politiky (2006) a taktiež získal doktorát z politológie (2007). V roku (2010) sa habilitoval v odbore teória politiky. V súčasnosti pracuje ako vysokoškolský pedagóg a v rámci svojej profesionálnej činnosti sa venuje predovšetkým problematike teórie politiky, teórii práva a modernej štátovede (existenciálnym a vysvetľujúcim otázkam fungovania moderných štátov).