KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Katedra verejnej politiky a verejnej ekonomiky

doc. Ing. Dušan Masár, PhD.

doc. Ing. Dušan Masár, PhD.

Prodekan

Docent

prodekan pre štúdium a rozvoj, poradca študijného programu

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

Mgr. Dávid  Kollár, PhD.

Mgr. Dávid Kollár, PhD.

Odborný asistent

doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD.

doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD.

Dekan

Docent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Profesor

Externý člen Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.

doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.

Docent

Katedra verejnej správy

doc. Ing. Ján Králik, CSc.

doc. Ing. Ján Králik, CSc.

Docent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Interný auditor fakulty

Konzultačné hodiny

doc. PhDr. Natália Kováčová, PhD.

doc. PhDr. Natália Kováčová, PhD.

Prodekan

Docent

prodekanka pre medzinárodné vzťahy, vedu a akreditáciu, poradca študijného programu

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Manažér kvality fakulty

Konzultačné hodiny

prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

Profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda akademického senátu fakulty

Predseda disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD.

doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD.

Docent

prof. PhDr. Peter Čajka, PhD.

prof. PhDr. Peter Čajka, PhD.

Profesor

Konzultačné hodiny

PhDr. Zuzana Kulašiková, PhD.

PhDr. Zuzana Kulašiková, PhD.

Odborný asistent

kariérny poradca

Tajomník akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Podpredseda akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny