KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

doc. Ing. Ján Králik, CSc.

doc. Ing. Ján Králik, CSc.


Docent


Katedra verejnej správy

Vedúci katedry


kancelária PV206


Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Interný auditor fakulty


Konzultačné hodiny

štvrtok každý párny týždeň od 11.00 hod - 12.30 hod


Vedecko-pedagogická charakteristika

Doc. Ing. Ján Králik, CSc. sa v teórii a vo výskume orientuje na územnú samosprávu, jej ekonomiku a riadenie. Publikuje teoretické a výskumné výsledky z oblasti verejnej politiky a verejnej správy. Vykonával viaceré stredné a vrcholové manažérske funkcie v priemysle a vo verejnej správe.  Vo volených funkciách pôsobil v politických stranách, na samosprávnej úrovni a v orgánoch EÚ.
Vedecko-pedagogický titul docent v odbore „Teória politiky“ obhájil v habilitačnom konaní  na UMB Banská Bystrica (2007).  Vedeckú hodnosť kandidát ekonomických vied - CSc. získal v odbore „Odvetvové a prierezové ekonomiky“ (1982).  Odbor "ekonomika a riadenie strojárskej a elektrotechnickej výroby" vyštudoval na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave (1973) a získal titul Ing.