KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

PhDr. Zuzana Kulašiková, PhD.

PhDr. Zuzana Kulašiková, PhD.


Odborný asistent

kariérny poradca


Katedra verejnej správy

Vysokoškolský učiteľ


kancelária V207


Tajomník akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Podpredseda akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty


Konzultačné hodiny

štvrtok 10.00 -13.00 hod. (po dohode s vyučujúcim)


Vedecko-pedagogická charakteristika

V súčasnosti pôsobí ako učiteľka na Vysokej škole Danubius v Sládkovičove, na Fakulte verejnej politiky a verejnej správy, kde nastúpila z pozície hlavného radcu na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vysokoškolské štúdium na FFUK v odbore história ukončila v roku 1985, v roku 2004 absolvovala na Fakulte managementu UK v Bratislave dvojročné pozgraduálne štúdium  - Európska integrácia, Európska únia a  v roku 2012 doktorandské štúdium na  Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. Počas svojho doterajšieho profesijného života prednášala na viacerých tuzemských vysokých školách predmety z oblasti verejnej politiky a súčasnej politickej filozofie, pričom sa zaoberá  prioritne otázkami rovnosti a politickej spravodlivosti. Je autorkou viacerých odborných publikácií, monografií a štúdií.