KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Katedra verejnej správy

doc. Ing. Ján Králik, CSc.

doc. Ing. Ján Králik, CSc.

Vedúci katedry

Docent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Interný auditor fakulty

Konzultačné hodiny

doc. PhDr. Natália Kováčová, PhD.

doc. PhDr. Natália Kováčová, PhD.

Prodekan

Vysokoškolský učiteľ

Docent

prodekanka pre medzinárodné vzťahy, vedu a akreditáciu, poradca študijného programu

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Manažér kvality fakulty

Konzultačné hodiny

prof. PhDr. Peter Čajka, PhD.

prof. PhDr. Peter Čajka, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Profesor

Konzultačné hodiny

prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda akademického senátu fakulty

Predseda disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD.

doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Docent

PhDr. Zuzana Kulašiková, PhD.

PhDr. Zuzana Kulašiková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Odborný asistent

kariérny poradca

Tajomník akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Podpredseda akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny